Text

Jak zarovnat text uvnitř tabulek v aplikaci Microsoft Word

Jak zarovnat text uvnitř tabulek v aplikaci Microsoft Word

Přejděte na kartu Rozvržení a najdete tam panel nástrojů Zarovnání. Sada nástrojů Zarovnání má devět tlačítek pro zarovnání textu v tabulce v aplikaci Microsoft Word. Zleva doprava a shora dolů vám tlačítka umožňují zarovnat text doprava a nahoru, uprostřed a nahoře a vlevo a nahoře.

 1. Jak zarovnám text v tabulce vodorovně v aplikaci Word?
 2. Jak vertikálně vycentruji text v buňce tabulky v aplikaci Word?
 3. Jak mohu sladit všechny tabulky v aplikaci Word?
 4. Jak zarovnám text v tabulce?
 5. Jak mohu zarovnat tabulku doprava nebo doleva?
 6. Jak zarovnáte tabulku?
 7. Jak můžete vytvořit seznam s odrážkami?
 8. Jak se píše svisle do tabulky v aplikaci Word?
 9. Jak vycentruji text vertikálně v tabulce v aplikaci Word 2010?
 10. Jak vycentrujete text vertikálně a horizontálně v aplikaci Word?

Jak zarovnám text v tabulce vodorovně v aplikaci Word?

Klepněte pravým tlačítkem kamkoli do tabulky a poté v zobrazené místní nabídce vyberte příkaz „Vlastnosti tabulky“. V okně Vlastnosti tabulky, které se otevře, můžete vybrat zarovnání doleva, na střed nebo doprava kliknutím na tyto možnosti v sekci „Zarovnání“.

Jak vertikálně vycentruji text v buňce tabulky v aplikaci Word?

Centrování textu ve svislém směru je téměř stejně snadné:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na buňku obsahující informace, které chcete vertikálně vycentrovat. Zobrazí se místní nabídka pro buňku.
 2. V místní nabídce vyberte možnost Zarovnání (Word 97) nebo Zarovnání buněk (Word 2000 nebo novější). ...
 3. Vyberte možnost Střed svisle.

Jak mohu sladit všechny tabulky v aplikaci Word?

Další videa na YouTube

 1. Podržte klávesu Shift (nebo Ctrl) a klikněte na objekty, které chcete zarovnat. V našem příkladu vybereme čtyři tvary vpravo.
 2. Na kartě Formát klikněte na příkaz Zarovnat a poté vyberte jednu z možností zarovnání. ...
 3. Objekty budou zarovnány na základě vybrané možnosti.

Jak zarovnám text v tabulce?

Zarovnání obsahu na střed <td> prvky také použijte text-align: center:

 1. td text-align: center;
 2. th text-align: left;
 3. td výška: 50px; vertical-align: bottom;

Jak mohu zarovnat tabulku doprava nebo doleva?

Chcete-li umožnit plynutí textu kolem stolu, použijte ALIGN = LEFT k umístění tabulky na levý okraj, s textem tekoucím kolem jeho pravé strany, nebo použijte ALIGN = RIGHT k umístění tabulky na pravý okraj, s textem tekoucím kolem jeho levého okraje ruka.

Jak zarovnáte tabulku?

Pokud chcete tabulku vycentrovat pomocí zarovnání textu směrem ven <div>, můžete to udělat pomocí zarovnání textu. Buňky tabulky můžete také stylizovat pomocí hodnoty zarovnání textu nebo svislého zarovnání, kdykoli chcete umístit vložený text konkrétním způsobem.

Jak můžete vytvořit seznam s odrážkami?

Jak vytvořit seznam odrážek v aplikaci Microsoft Word

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit seznam odrážek.
 2. Na kartě Domů na pásu karet klikněte na tlačítko seznamu odrážek, jak je znázorněno v horní části stránky.
 3. Pokud bude úspěšný, měla by se zobrazit odrážka. Zadejte libovolný text a stisknutím klávesy Enter spustíte další odrážku.

Jak se píše svisle do tabulky v aplikaci Word?

Směr textu můžete změnit pomocí následujících kroků:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, jejíž směr textu chcete změnit. Zobrazí se místní nabídka.
 2. V místní nabídce zvolte Směr textu. Zobrazí se dialogové okno Směr textu. ...
 3. Vyberte orientaci, kterou chcete použít pro svůj text.
 4. Pokud jste spokojeni, klikněte na OK.

Jak vycentruji text vertikálně v tabulce v aplikaci Word 2010?

Vše, co musíte udělat, je umístit textový kurzor někam do textu a poté kliknout na středové tlačítko na kartě Domů na pásu karet nebo stisknout Ctrl + E. Centrování textu ve svislém směru je téměř stejně snadné: Umístěte textový kurzor do buňky, kterou chcete vertikálně vycentrovat.

Jak vycentrujete text vertikálně a horizontálně v aplikaci Word?

Vyberte text, který chcete vycentrovat. ve skupině Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Rozvržení. V poli Svislé zarovnání klikněte na Střed. V poli Použít na klikněte na Vybraný text a potom klikněte na OK.

Jak zakázat externí obrázky v aplikacích Gmail
Mobilní aplikace Gmail Vyberte účet, který chcete spravovat, poté přejděte dolů a klepněte na Obrázky. Výchozí možností je opět možnost „Vždy zobrazit...
jak zapnu karty google now
Přizpůsobení nebo vypnutí karty: Proveďte jeden z následujících úkonů: Stiskněte na kartě Nastavení. V pravém dolním rohu obrazovky Chytré karty Googl...
jak křížový odkaz v google listy
Získání dat z jiných listů v tabulce Vyberte buňku. Typ = následovaný názvem listu, vykřičníkem a zkopírovanou buňkou. Například = List1! A1 nebo = 'L...