Text

Jak opravit přetečení textu v buňkách v aplikaci Excel Office 365

Jak opravit přetečení textu v buňkách v aplikaci Excel Office 365

Otevřete soubor Excel, ve kterém chcete opravit přetékající text. Vyberte jej a na kartě Domů vyhledejte sadu nástrojů pro zarovnání. Klikněte na tlačítko Zalomit text a text se vejde do buňky beze změny jeho šířky. Výška se místo toho změní, aby se do ní vešel text.

 1. Jak zastavím přetékání textu v aplikaci Excel?
 2. Jak provedu rozbalení buňky aplikace Excel tak, aby odpovídala textu?
 3. Jak zastavím rozšiřování buněk v aplikaci Excel?
 4. Jak získám, aby Excel zobrazoval veškerý text v buňce?
 5. Jak opravíte přetečení textu v chvění?
 6. Jaká funkce může automaticky vrátit hodnotu Excel??
 7. Jak přizpůsobíte text listům?

Jak zastavím přetékání textu v aplikaci Excel?

Pomocí funkce „Zalomení textu“ můžete zabránit přetékání textu do sousedních buněk. Vyberte buňku obsahující přetékající text a otevřete dialogové okno „Formátovat buňky“, jak je popsáno výše v tomto článku. Klikněte na kartu „Zarovnání“ a zaškrtněte políčko „Zalomení textu“, aby bylo v poli zaškrtnuto.

Jak provedu rozbalení buňky aplikace Excel tak, aby odpovídala textu?

Upravte výšku řádku tak, aby byl viditelný veškerý zabalený text

 1. Vyberte buňku nebo rozsah, pro který chcete upravit výšku řádku.
 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát.
 3. V části Velikost buňky proveďte jeden z následujících úkonů: Chcete-li automaticky upravit výšku řádku, klikněte na Automaticky přizpůsobit výšku řádku.

Jak zastavím rozšiřování buněk v aplikaci Excel?

Postupujte prosím následovně:

 1. Vyberte sloupec / seznam, kterému zabráníte přetékání obsahu buněk, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Formát buněk z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem.
 2. V úvodním dialogovém okně Formát buněk přejděte na kartu Zarovnání a v rozevíracím seznamu Horizontální vyberte možnost Vyplnit. ...
 3. Klepněte na tlačítko OK. ...
 4. Poznámky:

Jak získám, aby Excel zobrazoval veškerý text v buňce?

Vyberte buňky, u kterých chcete zobrazit veškerý obsah, a klikněte na Domů > Obtékání textu. Vybrané buňky se poté rozbalí a zobrazí veškerý obsah.

Jak opravíte přetečení textu v chvění?

Třepetání zalamování textu / elipsa

 1. klip. Clip over overflowing text to fix its container. SizedBox (šířka: 120.0, ...
 2. 2.slábnout. Přetečení přetékajícího textu na průhledný. SizedBox (šířka: 120.0, ...
 3. 3.elipsa. Pomocí elipsy označte, že text přetekl. SizedBox (šířka: 120.0, ...
 4. 4.viditelné. Vykreslení přetékajícího textu mimo jeho kontejner. SizedBox (

Jaká funkce může automaticky vrátit hodnotu Excel??

Funkce Excel VALUE převádí text, který se zobrazuje v rozpoznaném formátu (tj.E. formát čísla, data nebo času) do číselné hodnoty. Normálně není v aplikaci Excel potřeba funkce HODNOTA, protože Excel automaticky převádí text na číselné hodnoty. Číselná hodnota.

Jak přizpůsobíte text listům?

Jak zabalit text do tabulek Google

 1. Vyberte jednu nebo více buněk obsahujících text, který chcete zabalit. Vyberte záhlaví a zvýrazněte celý řádek nebo sloupec. ...
 2. Přejděte do nabídky Formát.
 3. Vyberte možnost Zalamování textu a otevřete podnabídku obsahující tři možnosti: ...
 4. Buňka se zvětší tak, aby odpovídala textu.

Jak používat Gmail s vaší vlastní doménou (zdarma)
Jak používat Gmail s vlastním názvem domény zdarmaVytvořte si běžný bezplatný účet Gmail. Začněte vytvořením běžného bezplatného účtu Gmail - např.G. ...
jak uložit e-mailovou adresu na iphone
Uložte a vyhledejte e-mailové adresy v Mailu na iCloudu.comPřidat kontakt z e-mailu, který jste obdrželi: zobrazit zprávu. V horní části zprávy klikně...
nejlepší aplikace rodičovské kontroly pro dospívající dívku
ADDitude's Top 10 Parental Control AppsOurPact: Rodičovská kontrola a Kid Tracker. iOS, Android: Zdarma až 6 USD.99 měsíčně. ... Kaspersky Safe Kids. ...