Alias

Jak přizpůsobit terminál Linux pomocí bash aliasů
Otevřete aplikaci Terminál a zadejte následující příkazy:Upravit ~ /. bash_aliases nebo ~ /. soubor bashrc pomocí: vi ~ /. bash_aliases.Připojte svůj ...