Buňky

Excel 2010 Používání nesousedících rozsahů jmen
Jak pojmenovat velký rozsah nesouvislých buněk v aplikaci Excel Vyberte nesouvislé buňky, které chcete pojmenovat. Otevřete prostředí Visual Basic (Al...
vyměňte 2 buňky v aplikaci Excel
Ručně zaměňte dva sousední obsah buněk Vyberte buňku, kterou chcete zaměnit. V tomto příkladu vyberte buňku A4. Stiskněte klávesu Shift a umístěte kur...
Jak zamknout buňky na základě barvy v aplikaci Microsoft Excel
Jak mohu uzamknout buňky barvou v aplikaci Excel? Můžete podmíněně uzamknout buňku v aplikaci Excel? Jak mohu podmíněné buňky v aplikaci Excel podle b...
Jak přeskočit podmíněné formátování prázdných buněk v aplikaci Microsoft Excel
Chcete-li přeskočit podmíněné formátování prázdných buněk, vyberte možnost „Formátovat pouze buňky, které obsahují“ a v části Upravit popis pravidla v...
Jak sloučit buňky, sloupce a řádky v aplikaci Excel
Kombinace řádků v aplikaci Excel s doplňkem Sloučit buňky Vyberte rozsah buněk, ve kterých chcete sloučit řádky. Přejděte na kartu Ablebits Data > ...