Buňky

Excel 2010 Používání nesousedících rozsahů jmen
Jak pojmenovat velkou škálu nesouvislých buněk v aplikaci ExcelVyberte nesouvislé buňky, které chcete pojmenovat.Otevřete prostředí Visual Basic (Alt ...
vyměňte 2 buňky v aplikaci Excel
Ručně vyměňte dva sousední obsah buněkVyberte buňku, kterou chcete zaměnit. V tomto příkladu vyberte buňku A4.Stiskněte klávesu Shift a umístěte kurzo...
Jak zamknout buňky na základě barvy v aplikaci Microsoft Excel
Jak mohu uzamknout buňky barvou v aplikaci Excel?Můžete podmíněně uzamknout buňku v aplikaci Excel?Jak mohu podmíněné buňky v aplikaci Excel podle bar...
Jak přeskočit podmíněné formátování prázdných buněk v aplikaci Microsoft Excel
Chcete-li přeskočit podmíněné formátování prázdných buněk, vyberte možnost „Formátovat pouze buňky, které obsahují“ a v části Upravit popis pravidla v...
Jak sloučit buňky, sloupce a řádky v aplikaci Excel
Kombinujte řádky v aplikaci Excel s doplňkem Sloučit buňkyVyberte rozsah buněk, do kterých chcete sloučit řádky.Přejděte na kartu Ablebits Data > S...