Kontext

Jak přidat Photoshop do možnosti Nová místní nabídka v systému Windows 10
Jak mohu přidat něco do kontextové nabídky ve Windows 10? Jak mohu přidat nebo odebrat položky z nové kontextové nabídky v systému Windows 10? Jak při...
Jak odebrat možnost sdílení z místní nabídky v systému Windows 10
Odebrat kontextovou nabídku sdílení ve Windows 10 Počínaje verzí Windows 10 build 16232 je příkaz Sdílet k dispozici na kartě Sdílet na rozhraní pásu ...
sdílet s skype kontextové menu odstranit
Odebrat sdílení pomocí Skype z místní nabídky pro aplikaci Skype Desktop Otevřete aplikaci Editor registru. Přejděte na následující klíč registru. HKE...
odebrat umožnit přístup z kontextové nabídky
Jak odebrat možnost kontextového menu „Poskytnout přístup“ Pomocí klávesy Windows + R otevřete příkaz Spustit. Zadejte příkaz regedit a kliknutím na t...
odebrat sdílení pomocí kontextové nabídky Windows 7
Pod klíčem „ContextMenuHandlers“ získáte klíč „Sdílení“. Smažte tento klíč a okamžitě se odstraní možnost „Sdílet s“ z místní nabídky jednotek a slože...
odebrat sdílení s skype z kontextové nabídky
Pouhým přidáním znaménka minus před název klíče byste měli být schopni odstranit možnost „Sdílet se Skypem“ z kontextové nabídky Průzkumníka souborů. ...
odebrat sdílení z kontextové nabídky
Chcete-li sdílení sdílet, proveďte následující Klepněte na klávesu Windows na klávesnici počítače a zadejte regedit.exe a klepnutím na klávesu Enter o...
odebrat odeslat do místní nabídky
Stisknutím kláves Windows + R otevřete dialogové okno Spustit, zadejte shell sendto a stiskněte klávesu Enter. POZNÁMKA Pokud jste chtěli odebrat polo...
editor kontextové nabídky Windows 10
Nejlepší editory kontextové nabídky pro Windows 10, 8, 7 PC (2021) CCleaner. ... ShellMenuView. ... Extender s pravým tlačítkem myši 2.0. ... Editor k...
Windows 10 odebrat kontextovou nabídku sdílení
Chcete-li sdílení sdílet, proveďte následující Klepněte na klávesu Windows na klávesnici počítače a zadejte regedit.exe a klepnutím na klávesu Enter o...
kaskádové kontextové nabídky winrar
Povolení kaskádové nabídky pro WinRAR Krok 2 Po spuštění WinRAR klikněte na nabídku Možnosti a poté klikněte na Nastavení pro otevření dialogového okn...
odebrat otevřený ve vizuálním studiu z kontextové nabídky
Jak odstraním otevřený kód z kontextové nabídky? Jak odstraním Visual Studio z otevřené kontextové nabídky? Jak odstraním něco z kontextové nabídky? J...