Covid-

Koronavirus Jak falešné zprávy ovlivňují šíření COVID-19
Jaký je hlavní zdroj přenosu COVID-19? Může se COVID-19 šířit potravou? Může se koronavirové onemocnění přenášet vodou? Jak se může COVID-19 šířit kro...
Testování pro screeningový nástroj COVID-19, který vám pomůže rozhodnout, kdy podstoupit test
Jaká preventivní opatření mohu přijmout proti koronavirové nemoci? Jak může být sérologický test užitečný při porozumění pandemii COVID-19? K čemu se ...
Jak dezinfikovat a vyčistit telefon
Jak mohu dezinfikovat povrchy během pandemie koronavirové choroby? Jaký je nejlepší dezinfekční prostředek pro povrchy během COVID-19? Může se koronav...
Jak dezinfikovat a vyčistit váš notebook
Jaké povrchy by měly být vyčištěny během pandemie COVID-19? Jak mohu chránit sebe a ostatní při používání dezinfekčních prostředků? Můžeme během pande...