Hluchý

Komunikujte se sluchově postiženými osobami bez použití ASL na iPhone
Jak komunikujete s neslyšící osobou bez znakové řeči?Jak komunikujete s neslyšící osobou na telefonu?Jak efektivně komunikujete se sluchově postiženým...
jak komunikovat s neslyšící osobou po telefonu?
Osoba, která je hluchá, nedoslýchavá nebo má poruchu řeči, může komunikovat telefonicky. Použitím TTY, zařízení, které se skládá z klávesnice a disple...