Vývojář

Jak zapnout režim vývojáře v systému Windows 10
Jak povolit režim vývojáře. Toto nastavení je k dispozici v aplikaci Nastavení. Chcete-li jej otevřít, přejděte do Nastavení > Aktualizace & Be...
bezpečnostní riziko v režimu Windows 10
Je režim vývojáře bezpečný Windows 10?Je bezpečné povolit režim vývojáře?Co se stane, když zapnete režim pro vývojáře?Jak zajistím, aby byl Windows 10...
Režim pro vývojáře Windows 10
Mohu povolit režim pro vývojáře ve Windows 10?Co dělá režim pro vývojáře Windows 10?Jak zapnu režim pro vývojáře Windows?Co dělá režim pro vývojáře?Je...
Chyba režimu vývojáře Windows 10
Zde je postup, jak to opravit:Otevřete aplikaci Nastavení.Klikněte na Aplikace & Funkce.Zvolte Spravovat volitelné funkce.Klikněte na Přidat funkc...
režim vývojáře systému Windows 10 je šedý
Mohu povolit režim pro vývojáře ve Windows 10?Jak povolím režim Windows pro vývojáře?Jak povolím možnosti vývojáře bez zadání čísla?Povoluje režim výv...
Windows 10 umožňuje vývojářskému režimu PowerShell
Jak povolit režim vývojáře v nastavení systému Windows 10Ve Windows 10 otevřete stisknutím klávesy „Windows Key + I“ nastavení.Po otevření aplikace Na...
stažení balíčku pro režim vývojáře Windows 10
Jak nainstaluji režim pro vývojáře ve Windows 10?Mohu povolit režim pro vývojáře ve Windows 10?Jak nainstaluji režim pro vývojáře?Jak zastavím hledání...
režim vývojáře google chrome
Můžete začít zapnutím režimu vývojáře. Klikněte na ikonu nabídky Chrome a v nabídce Nástroje vyberte možnost Rozšíření. Zkontrolujte, zda je zaškrtnut...
Jak povolit možnosti pro vývojáře v systému Android
Chcete-li zobrazit nabídku možností vývojáře:1 Přejděte na „Nastavení“ a potom klepněte na „O zařízení“ nebo „O telefonu“.2 Přejděte dolů a sedmkrát k...