Rušit

Nastavte zařízení na tiché nebo vibrační na základě času, polohy, události nebo kontaktu [Android]
Jak nastavíte tichý kontakt konkrétního kontaktu v systému Android? Existuje způsob, jak někomu zazvonit, pokud je zticha? Jak nastavím android v tich...
Nerušit přichází na Android Lollipop jako přerušení
Jak vypnu přerušení v systému Android? Co znamená režim přerušení? Proč se moje Nerušit stále objevuje? Co jsou prioritní přerušení Android? Nerušit b...
Jak nakonfigurovat pravidla Nerušit v systému Android 6.0
Povolit režim Nerušit Přejetím dvěma prsty z horní části obrazovky telefonu otevřete Rychlé nastavení. Nebo přejeďte jednou a klepněte na šedou lištu ...
Microsoft Teams DND (Nerušit) nefunguje při prezentaci (FIX)
Oprava 1 Povolit Nerušit v Microsoft Teams Otevřete aplikaci Microsoft Teams. Klikněte na tuto možnost a odtud vyberte možnost „Nerušit“. Nyní Microso...
nerušit režim iphone
Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout dvěma způsoby Přejděte do Nastavení > Nerušit pro zapnutí Nerušit ručně nebo nastavit plán. zapnout nebo ...
nerušit režim samsung
Zapnutí a vypnutí Nerušit Otevřete panel Rychlá nastavení přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Přejeďte prstem na ikonu Nerušit a klepnutím j...
jak vypnout režim přerušení na samsungu
Zapnutí a vypnutí Nerušit Otevřete panel Rychlá nastavení přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Přejeďte prstem na ikonu Nerušit a klepnutím j...
nerušit alarm režimu
Nerušit nemá vliv na alarmy; i když je aktivována funkce Nerušit, budou znít všechny nastavené alarmy. Aktivujte alarmy v režimu Nerušit? Když je iPho...
nerušit režim android
Chcete-li funkci Nerušit zapnout nebo vypnout, přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů. Poté klepněte na Nerušit . Co se stane, když je telefon z...
vypnout nerušit iphone
Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout dvěma způsoby Přejděte do Nastavení > Nerušit pro zapnutí Nerušit ručně nebo nastavit plán. zapnout nebo ...
nerušit výjimky
Nastavení výjimek Otevřete panel Rychlá nastavení přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Stisknutím a podržením ikony Nerušit otevřete jeho nas...
vypnout Nerušit Android
Vypnutí režimu Nerušit Přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů a klepněte na svou aktuální možnost Pouze budíky, Pouze priorita nebo Úplné ticho ...