Rušit

Nastavte zařízení na tiché nebo vibrační na základě času, polohy, události nebo kontaktu [Android]
Jak nastavíte tichý kontakt konkrétního kontaktu v systému Android?Existuje způsob, jak někomu zazvonit, pokud je zticha?Jak nastavím android v tichém...
Nerušit přichází na Android Lollipop jako přerušení
Jak vypnu přerušení v systému Android?Co znamená režim přerušení?Proč se moje Nerušit stále objevuje?Co jsou prioritní přerušení Android?Nerušit bloko...
Jak nakonfigurovat pravidla Nerušit v systému Android 6.0
Povolte režim NerušitRychlým nastavením přejdete z horní části obrazovky telefonu dvěma prsty dolů. Nebo přejeďte jednou a klepněte na šedou lištu v h...
Microsoft Teams DND (Nerušit) nefunguje při prezentaci (FIX)
Oprava 1: Povolit Nerušit v Microsoft Teams Otevřete aplikaci Microsoft Teams. Klikněte na tuto možnost a odtud vyberte možnost „Nerušit“. Nyní Micros...
nerušit režim iphone
Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout dvěma způsoby: Přejděte do Nastavení > Nerušit pro zapnutí Nerušit ručně nebo nastavit plán. zapnout nebo...
nerušit režim samsung
Zapnutí a vypnutí Nerušit Otevřete panel Rychlá nastavení přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Přejeďte prstem na ikonu Nerušit a klepnutím j...
jak vypnout režim přerušení na samsungu
Zapnutí a vypnutí Nerušit Otevřete panel Rychlá nastavení přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Přejeďte prstem na ikonu Nerušit a klepnutím j...
nerušit alarm režimu
Nerušit nemá vliv na alarmy; i když je aktivována funkce Nerušit, budou znít všechny nastavené alarmy.Aktivujte alarmy v režimu Nerušit?Když je iPhone...
nerušit režim android
Chcete-li funkci Nerušit zapnout nebo vypnout, přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů. Poté klepněte na Nerušit .Co se stane, když je telefon za...