Přední

Použijte přední
Co tím myslíš na frontách? Co znamená fronting něco znamená? Jak se vám používá před? Je to Frontline nebo Front Line? Jaké jsou 4 typy front? Jaký je...
věta přední věty
Co je věta pro frontu? Co znamená věda ve vědě? Jaký je příklad přední části? Co znamená přední strana? Co to znamená předat peníze? Jaké je další slo...
před předložkou věty
Jak se používá ve větě? Je před předložkou? Co je 5 příkladů předložek? Měli byste použít před větou? Co to znamená něco předat? Je to před nebo vpřed...
přední věta pro třídu 1
Co je věta pro frontu? Jaký je příklad přední části? Co jsou věty 10 příkladů? Může věta pro třídu 1? Co tím myslíš vpředu? Co to znamená předat peníz...
počasí ve větě
K regionu se ve čtvrtek táhlo chladné a suché počasí. ... Je těžké vidět počasí ve větě . Dramatické změny teploty označují sílu meteorologických fron...
před frázovou větou
[1] Pes vyrazil přes silnici přede mnou. [2] Nevidím kvůli osobě přede mnou. [3] Umyla si obličej u pumpy před hostincem. [4] Posadila se před zrcadlo...
přední příklady vědy
Co je přední strana ve vědě? Jaké jsou 4 typy front? Co je to čelní systém? Jaké jsou přední symboly? Proč se tomu říká fronta? Co je přední snadná de...
před větou pro třídu 3
Jaká je věta před? Co je věta pro třídu 3? Co jsou věty 10 příkladů? Jak píšeš před? Co znamená přední? Což je správné vpředu nebo vpředu? Co je 7 typ...
před příkladem
Příklad před větou. Malé auto se vytáhlo před nimi. Odstavil náklaďák před domem a zamířil z kopce dolů. Žvýkal jsi ji před všemi? Jak píšeš před? Co ...