Přezimovat

Jak přidat režim spánku do nabídky napájení ve Windows 10
Kroky pro přidání možnosti Hibernace v nabídce Start systému Windows 10Otevřete Ovládací panely a přejděte na Hardware a zvuk > Možnosti napájení.K...
Windows 7 zakáže režim spánku
Deaktivace hibernaceKlikněte na Start a do pole Zahájit hledání zadejte cmd. ... V seznamu výsledků hledání klepněte pravým tlačítkem myši na položku ...
Windows 10 možnost hibernace
Chcete-li povolit režim hibernace ve Windows 10, přejděte do Nastavení > Systém > Napájení & spát. Poté přejděte dolů na pravé straně a klik...
win10 povolit hibernaci
Podívejme se, jak povolit režim hibernace ve Windows 10:Otevřete Ovládací panely a přejděte na Hardware a zvuk > Možnosti napájení.Klikněte na Vybr...
režim hibernace v nabídce napájení je zobrazen šedě
Proč jsou spánek a hibernace zašedlé?Proč je režim spánku ve výchozím nastavení zakázán?Jak přidat režim spánku do nabídky Vypnutí?Ve Windows 10 nevid...
klávesová zkratka k hibernaci systému Windows 10
Stisknutím kláves Win + X otevřete nabídku Power User. Všimnete si podtržených znaků odpovídajících klávesovým zkratkám pro tyto akce....Metoda 1: Pou...
jak hibernovat Windows 7
Jak zpřístupnit režim hibernaceStisknutím tlačítka Windows na klávesnici otevřete nabídku Start nebo Start.Hledejte cmd. ... Po zobrazení výzvy Řízení...
zakázat hibernaci systému Windows 7
Deaktivace hibernaceKlikněte na Start a do pole Zahájit hledání zadejte cmd. ... V seznamu výsledků hledání klepněte pravým tlačítkem myši na položku ...
Windows 10 zakáže hibernaci
Jak zakázat režim hibernace na počítači se systémem Windows 10Klikněte na ikonu lupy v levém dolním rohu obrazovky. ... Do vyhledávacího pole zadejte ...