Domov

Zastavte přidávání zástupců na domovskou obrazovku při instalaci aplikace
Jak zastavím automatické přechody zástupců aplikací na domovskou obrazovku?Jak zastavím přidávání aplikací na domovskou obrazovku v systému Android?Ja...
Jak uložit zástupce iPhone offline
Uložit zástupce iPhone offlineNa svém iPhone přejděte na tento odkaz.Otevře se aplikace Zkratky (může se zobrazit výzva s žádostí o povolení).Přejděte...
Jak přesunout aplikace na domovskou obrazovku a do knihovny aplikací v iPhone
Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat na plochu. Držte prst dolů, aniž byste se pohnuli; měli byste cítit klepnutí na zpětnou vazbu a obj...
Jak zabezpečit zařízení IoT (technologie Smart Home)
Zabezpečení sítí a zařízení IoTZměňte název a heslo routeru. ... Používejte silná hesla, která jsou náhodnými hesly obsahujícími kombinaci písmen, zna...
jak odebrat widget z domovské obrazovky
Na obrazovce uzamčení nebo domovské obrazovce zařízení přejeďte doprava > klepněte na Upravit v dolní části obrazovky > najděte widget, který ch...
karta Domů v MS Word 2016
Co je karta Domů v aplikaci Word?Jak vložíte kartu Domů do Wordu?K čemu slouží karta Domů?Který klíč otevře kartu Domů?Jaké jsou základní operace dost...
jak zastavím aplikace ve vytváření zkratek?
Tímto způsobem budete moci zastavit počítač v automatickém vytváření zkratek....Odpovědi (3) Napište „zobrazit nebo skrýt běžné ikony na ploše“ a vyb...
jak zastavit Google Play v automatickém přidávání nových ikon na domovskou obrazovku
Jak zastavit Google Play v automatickém přidávání nových ikon na domovskou obrazovkuOtevřete Google Play.Klepněte na třířádkové tlačítko nabídky.Přeje...
Android automaticky přidá zástupce na domovskou obrazovku
Jak přidat odkaz na zástupce s Chrome Android?Spusťte aplikaci Chrome pro Android.Otevřete web, který potřebujete k vytvoření odkazu na zástupce.Klepn...