Přečin

Jak dlouho zůstává přestupek ve vaší evidenci?
Jak dlouhý je přestupek ve vašem záznamu? Přestupek zůstane ve vašich záznamech po celý život, pokud úspěšně nepožádáte o vymazání. U přestupkových tr...
Jaký je rozdíl mezi přestupkem a zločinem?
Přestupek je méně závažným zločinem než zločin. Těžké zločiny jsou nejzávažnější trestné činy, kterých se můžete dopustit, a mají dlouhé vězení nebo t...