Stránky

Jak zobrazit soubor stránek v systému Windows
Nejprve se ujistěte, že vidíte přípony souborů. ... Klikněte pravým tlačítkem na ikonu .soubor stránek a zvolte Přejmenovat. Odstranit .stránky a nahr...
jak upravovat na stránkách na iphone
Mohu na svém iPhonu upravit dokument Stránky? Jak provádíte úpravy v aplikaci Stránky? Jsou stránky lepší než Word? Proč mi stránky nedovolí otevřít d...
Formát souboru stránek
Soubory stránek jsou podobné souborům Word. Jsou to dokumenty ve stylu „Microsoft Word“ s textem, formátem a obrázky. Pokud tedy používáte Windows, ne...
Jak otevřít formát stránek v systému Windows
Nejprve se ujistěte, že vidíte přípony souborů. ... Klikněte pravým tlačítkem na ikonu .soubor stránek a zvolte Přejmenovat. Odstranit .stránky a nahr...
Stránky pro Windows
Existuje aplikace Stránky pro Windows? Dokážete získat stránky na PC? Jaký je ekvivalent stránek pro Windows? Mohu otevřít dokument Stránky ve Wordu? ...
převést soubor stránek na slovo
Jak převést dokument Stránky do Wordu? Jak mohu otevřít a .soubor stránek v aplikaci Word? Jak převést stránky na Word v systému Windows? Co je to sou...
Prohlížeč stránek online
Jak mohu otevřít a .soubor stránek online? Mohu otevřít dokument Stránky ve Wordu? Jak převést dokument Stránky do Wordu? Jak mohu otevřít a .soubor s...
převést soubor stránek na pdf
Jak převést dokument Stránky do PDF? Můžete otevřít dokument Stránky na PC? Jak převést soubor Pages do Wordu? Mohu otevřít soubor Pages ve Wordu? Jak...
soubor otevřených stránek v dokumentech Google
Otevřete soubory Stránky v systému Windows? Otevřete nebo zaregistrujte svůj účet Gmail. Po přihlášení přejděte do Dokumentů Google (odkaz pod). Nahra...
jak přidat pdf do pdf
Vložení jednoho PDF do jiného Otevřete PDF, které slouží jako základ kombinovaného souboru. Vyberte Nástroje > Uspořádejte stránky. ... Na sekundár...
jak extrahovat stránky z pdf
Jak extrahovat stránky z PDF Otevřete PDF v Acrobat DC a poté vyberte Nástroje > Uspořádejte stránky nebo v pravém podokně vyberte možnost Uspořáda...
přidejte stránky do pdf
Jak přidám stránku do existujícího souboru PDF? Jak vytvořím více stránek do jednoho PDF? Jak mohu přidat stránku do PDF zdarma? Jak mohu přidat a ode...