Resetovat

Jak obnovit Windows 10 z přihlašovací obrazovky
Pokud se alespoň dostanete na přihlašovací obrazovku, klikněte na ikonu Napájení v pravém dolním rohu, podržte klávesu SHIFT a poté vyberte Restartova...
Jak obnovit a opravit aplikace v systému Windows 10
Pomocí těchto kroků můžete resetovat aplikaci a opravit problémy ve Windows 10:Otevřete Nastavení.Klikněte na Systém.Klikněte na Aplikace & funkce...
Obnovení systému Windows 10 se nezdařilo (OPRAVENÉ) - Jak obnovit systém Windows
Oprava 1. Opravte problém se selháním systému Windows 10 při restartování počítače a provedení čistého resetuStisknutím tlačítka napájení po dobu 8–10...
Jak resetovat počítač v systému Windows 10, když selže automatické resetování
Toho lze dosáhnout stisknutím klávesy s logem Windows + L a následným podržením klávesy Shift při výběru Napájení >Restartujte na pravém dolním kon...
Obnovte výchozí program pro typ souboru
Jak odebrat přidružení typů souborů ve Windows 10Stisknutím klávesy Windows + I otevřete Nastavení a poté klikněte na Systém.Poté v levém podokně okna...
jak obnovit tovární nastavení systému Windows 10
Jak resetovat počítač se systémem Windows 10Přejděte do Nastavení. ... Vyberte „Aktualizovat & bezpečnostní"V levém podokně klikněte na Obnovení.P...
jak obnovit tovární nastavení systému Windows 10 bez hesla hp
Krok 1: Na přihlašovacím rozhraní Win10 klikněte na tlačítko Napájení a poté na tlačítko Restartovat a současně stiskněte a podržte klávesu Shift pro ...
jak obnovit tovární nastavení systému Windows 10 bez nastavení
To lze provést pomocí nabídky možností spuštění při spuštění počítače. Chcete-li k tomu získat přístup, přejděte do nabídky Start > Ikona napájení ...
jak obnovit tovární nastavení systému Windows 10 z BIOSu
Reset z obrazovky nastaveníVypněte počítač.Zapněte počítač a okamžitě stiskněte klávesu, která přejde na obrazovku nastavení systému BIOS. ... Pomocí ...