Role

Jak přidat role v nesouladu (Make Roles, Change Name)
Postupujte podle následujících pokynů. Otevřete Discord a klikněte pravým tlačítkem na server ve sloupci vlevo. Vyberte Nastavení serveru>Role. Ve ...