Role

Jak přidat role v nesouladu (Make Roles, Change Name)
Postupujte podle následujících pokynů.Otevřete Discord a klikněte pravým tlačítkem na server ve sloupci vlevo.Vyberte Nastavení serveru>Role.Ve slo...