Lepkavý

Synchronizace poznámek sběratelů Poznámky specifické pro web napříč počítači [Chrome]
Jak mohu synchronizovat rychlé poznámky mezi počítači? Jak zarovnáváte rychlé poznámky? Můžete synchronizovat rychlé poznámky Microsoftu? Jak mohu ote...
Jak naplánovat rychlé poznámky v systému Windows 10
Ve Windows 10 klikněte na tlačítko Start, přejděte dolů v seznamu Všechny aplikace a klikněte na položku pro Rychlé poznámky. Nebo jednoduše zadejte f...
Jak vyzkoušet novou aplikaci poznámek Linux Mint
Jak nainstaluji rychlé poznámky do Linux Mint? Jak získám přístup k poznámkám? Jak mohu aktualizovat aplikaci rychlých poznámek? Jak otevíráte všechny...
Jak exportovat rychlé poznámky z Windows 7 do Windows 10
Migrace rychlých poznámek ze 7 na 10 Ve Windows 7 zkopírujte soubor rychlých poznámek z AppData \ Roaming \ Microsoft \ Sticky Notes. Ve Windows 10 vl...
Jak povolit a zakázat rychlé klíče ve Windows 10
Chcete-li zapnout nebo vypnout rychlé klávesy v systému Windows 10, stiskněte pětkrát klávesu Shift a zapněte rychlé klávesy. Potvrďte operaci. Přehra...
Jak exportovat poznámky z rychlých poznámek v systému Windows 10
Pokud jste se do aplikace ještě nepřihlásili, klikněte na tlačítko Další možnosti v pravém horním rohu poznámky a v nabídce vyberte Všechny poznámky. ...
rychlé poznámky Windows 10 cmd
5 způsobů otevírání poznámek ve Windows 10 Způsob 1 Otevřete jej v nabídce Start. Kliknutím na tlačítko Start zobrazte nabídku Start a poté vyberte Ry...
rychlé klávesy rychlých poznámek
Psaní a úpravy rychlých poznámek Postup Stiskněte Vytvoření nové rychlé poznámky ze seznamu poznámek nebo z jedné poznámky. Ctrl + N Zavře aktuální lí...
klávesové zkratky rychlých poznámek pro Windows 10
Aplikace Sticky Notes ze systému Windows 10 umožňuje formátovat text uvnitř poznámek. ... K formátování textu uvnitř Sticky Notes pro Windows 10 můžet...
Windows 10 rychlé poznámky
Kde najdete Sticky Notes ve Windows 10? Co se stalo s poznámkami ve Windows 10? Co nahradilo rychlé poznámky ve Windows 10? Jak mohu trvale vytvářet r...
Microsoft dělat rychlé poznámky
Jak používat rychlé poznámky společnosti Microsoft ve Windows 10, na webu a na vašem mobilním zařízení Klikněte na tlačítko Start, přejděte dolů v sez...
rychlé poznámky Microsoft
Má Microsoft rychlé poznámky? Jak najdu rychlé poznámky Microsoftu? Kde jsou moje rychlé poznámky uložené ve Windows 10? Co se stalo s poznámkami ve W...