Lepkavý

Synchronizace poznámek sběratelů Poznámky specifické pro web napříč počítači [Chrome]
Jak mohu synchronizovat rychlé poznámky mezi počítači?Jak zarovnáváte rychlé poznámky?Můžete synchronizovat rychlé poznámky Microsoftu?Jak mohu otevří...
Jak naplánovat rychlé poznámky v systému Windows 10
Ve Windows 10 klikněte na tlačítko Start, přejděte dolů v seznamu Všechny aplikace a klikněte na položku pro Rychlé poznámky. Nebo jednoduše zadejte f...
Jak vyzkoušet novou aplikaci poznámek Linux Mint
Jak nainstaluji rychlé poznámky do Linux Mint?Jak získám přístup k poznámkám?Jak mohu aktualizovat aplikaci rychlých poznámek?Jak otevíráte všechny ry...
Jak exportovat rychlé poznámky z Windows 7 do Windows 10
Migrace rychlých poznámek ze 7 na 10 Ve Windows 7 zkopírujte soubor s poznámkami z AppData \ Roaming \ Microsoft \ Sticky Notes. Ve Windows 10 vložte ...
Jak povolit a zakázat rychlé klíče ve Windows 10
Zapnutí nebo vypnutí lepivých kláves ve Windows 10,Stisknutím klávesy Shift pětkrát zapnete Sticky Keys. Potvrďte operaci.Přehraje se zvuk označující,...
Jak exportovat poznámky z rychlých poznámek v systému Windows 10
Pokud jste se do aplikace ještě nepřihlásili, klikněte na tlačítko Další možnosti v pravém horním rohu poznámky a v nabídce vyberte Všechny poznámky. ...
rychlé poznámky Windows 10 cmd
5 způsobů, jak otevřít rychlé poznámky v systému Windows 10Způsob 1: Otevřete jej v nabídce Start. Kliknutím na tlačítko Start zobrazte nabídku Start ...
rychlé klávesy rychlých poznámek
Napište a upravte rychlé poznámkyUdělat totolisVytvořte novou rychlou poznámku ze seznamu poznámek nebo z jedné poznámky.Ctrl + NZavřete aktuální líst...
klávesové zkratky rychlých poznámek pro Windows 10
Aplikace Sticky Notes ze systému Windows 10 umožňuje formátovat text uvnitř poznámek....K formátování textu uvnitř Sticky Notes pro Windows 10 můžete ...