Vimix

Jak nainstalovat motiv Vimix GTK na Linux
Jak nainstalovat Vimix, plochý designový motiv pro Linux$ sudo apt nainstalovat gnome-tweak-tool.$ wget https: // github.com / vinceliuice / vimix-gtk...