Zadrženo

Musím nahlásit nebo zveřejnit zadržené rozhodnutí?
Pokud se vás zeptáte, zda jste někdy byli odsouzeni za trestný čin, a jedinou trestnou činností ve vašem záznamu je zadržení rozhodnutí, můžete přesně...