Zorin

Jak nainstalovat Zorin OS 15.3
Vytvořte instalační disk. Vložte jednotku USB flash do počítače. Otevřete balenaEtcher a stisknutím „Flash from file“ vyberte stažený Zorin OS “. ... ...
Jak nainstalovat Zorin OS 15
Krok 1) Vytvořte zaváděcí USB disk Zorin OS 15. ... Krok 2) Zvolte Instalovat Zorin OS. ... Krok 3) Vyberte rozložení klávesnice. ... Krok 4) Stáhněte...